Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

Ochrana osobních údajů je nezbytnou součástí poskytovaných služeb na webové stránce Paradentoza a Citlivost Zubů. Zavazujeme se chránit soukromí našich uživatelů a jednat vždy v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento dokument slouží ke komplexnímu informovaní o tom, jaké osobní údaje sbíráme, jak s nimi nakládáme, komu mohou být předávány, a jaké máte možnosti, pokud jde o kontrolu nad vašimi osobními údaji a vaše práva v této oblasti.

Sběr a použití osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu provozovatele webu, pana Pavla Novotného, a to pro účely poskytování služeb, zlepšení kvality obsahu a pro marketingové účely. Kdykoliv máte právo požadovat informaci o tom, které vaše osobní údaje máme uložené, a požadovat jejich opravu nebo smazání.

Práva subjektu údajů

V souladu s GDPR máte právo na přístup k vaším osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na informovanost o porušení ochrany osobních údajů. Můžete využít těchto práv zasláním žádosti na e-mailovou adresu [email protected] nebo písemně na adresu provozovatele webu: Masarykova 37, 602 00 Brno, Česká republika.

Bezpečnost osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás klíčové. Používáme různé technologické i organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše údaje před neoprávněným přístupem, zneužitím, zničením nebo poškozením. Snažíme se průběžně zlepšovat naše bezpečnostní procesy a sledujeme nové trendy v oblasti ochrany údajů.

Zodpovědná osoba a kontaktní informace

Za zpracováním osobních údajů stojí provozovatel webu, pan Pavel Novotný, který je zároveň zodpovědný za dodržování předpisů o ochraně osobních údajů. Případné dotazy nebo žádosti ohledně zpracování vašich osobních údajů můžete směřovat na e-mailovou adresu [email protected] nebo na poštovní adresu: Masarykova 37, 602 00 Brno, Česká republika.

Napsat komentář