Obchodní podmínky

Preambule

Vítejte na webových stránkách Paradentoza a Citlivost Zubů. Tyto obchodní podmínky vymezují a upravují právní vztah mezi provozovatelem webu - panem Pavlem Novotným, majícím sídlo na adrese Masarykova 37, 602 00 Brno, Česká republika - a vami jako návštěvníkem či uživatelem webu. Důkladné prostudování těchto podmínek je důležité pro vzájemné porozumění a správné využívání obsahu a služeb nabízených na této webové platformě. Upozorňujeme, že používámí webu je považováno za přijetí těchto podmínek. Ve chvíli nesouhlasu s některou částí podmínek vás žádáme, abyste web nepoužívali.

Práva a povinnosti stran

Při poskytování služeb webu Paradentoza a Citlivost Zubů se provozovatel zavazuje dodržovat všechny zákonné normy, které jsou s poskytováním těchto služeb spojené. Uživatel je povinnen používat web v souladu s těmito podmínkami, právními předpisy České republiky a vnitřními pravidly webu. Jakýkoliv obsah publikovaný na tomto webu je chráněn autorským právem a jeho kopírování, šíření či jakékoliv jiné zpřístupnění třetím osobám je možné pouze s předchozím souhlasem provozovatele či za podmínek stanovených zákonem.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu Paradentoza a Citlivost Zubů klade velký důraz na ochranu osobních údajů svých uživatelů. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Uživatelé mají právo být informováni o tom, jaké jejich údaje jsou shromažďovány, jak jsou používány a mají možnost požádat o jejich opravu, aktualizaci či vymazání.

Používání obsahu webu

Obsah poskytovaný na webových stránkách je určený k osobnímu prohlížení a studiu. Uživatelé mohou využívat informace, doporučení a další obsah pro osobní účely, avšak nesmí tyto informace využívat pro komerční účely. Provozovatel neručí za případné škody vzniklé nesprávnou interpretací obsahu, každý uživatel webových stránek jedná na základě vlastního uvážení a na vlastní riziko.

Reklamační řád a odstoupení od smlouvy

Provozovatel webu umožňuje svým uživatelům podávat reklamace v případě, že poskytnuté služby neodpovídají popsaným specifikacím. V takovém případě kontaktujte provozovatele na email [email protected]. Každá reklamace bude řešena individuálně a v co nejkratším možném termínu. Uživatelé mají právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od nákupu služeb nebo obdržení zboží.

Kontaktní informace provozovatele

Pro provoz webu Paradentoza a Citlivost Zubů je zodpovědný pan Pavel Novotný, Masarykova 37, 602 00 Brno, Česká republika. Veškeré dotazy, návrhy či stížnosti lze směrovat na email [email protected].

Napsat komentář