Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Vítáme Vás na naší webové stránce paradentoza-citlivost.cz, a děkujeme Vám za Váš zájem o téma paradentózy a citlivosti zubů. Ochrana Vašich osobních údajů nám velmi záleží na srdci a chtěli bychom, abyste se při návštěvě naší stránky cítili bezpečně. V následujícím textu Vám poskytneme podrobné informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Osobní údaje a jejich zpracování

V rámci této sekce budete informováni o tom, jaké osobní údaje sbíráme, pro jaké účely je využíváme a jaké máte možnosti a práva ve vztahu k těmto údajům. Osobní údaje jsou informace, které slouží k identifikaci fyzické osoby, a to jak přímo, tak i nepřímo. Každý krok zpracování těchto údajů na naší stránce je prováděn v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR).

Zásady zpracování osobních údajů

Zde uvádíme zásady, podle kterých zpracováváme Vaše osobní údaje. Jedná se o principy jako minimalizace údajů, transparentnost, spravedlivost, právo na opravu a výmaz, ochrana dat od jejich designu a výchozí nastavení a další. Důraz klade na podrobné vysvětlení každého z těchto principů a toho, jak je aplikujeme při práci s Vašimi údaji.

Práva subjektu údajů

V této části se dozvíte, jaká práva máte jako subjekt údajů, například právo na přístup, opravu, omezení zpracování, námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo na informace o porušení ochrany osobních údajů. Podáváme Vám zde detailní přehled těchto práv a poskytujeme informace o tom, jak je můžete uplatnit.

Používání cookies

Vysvětlujeme, jak naše webové stránky využívají cookies, jaký je jejich účel a jak můžete spravovat své preference v tomto ohledu. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami pro zlepšení uživatelského zážitku. Informujeme Vás o tom, jaké druhy cookies používáme, proč a jak dlouho jsou uchovávány. Zároveň Vám poskytneme instrukce k tomu, jak můžete cookies odmítnout nebo je omezit.

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo pokud chcete uplatnit svá práva související s ochranou osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit. Můžete tak učinit prostřednictvím emailu na adrese [email protected] nebo poštou na adrese Pavel Novotný, Masarykova 37, 602 00 Brno, Česká republika.

Napsat komentář